Yen Phu road, Truc Bach and Nguyen Trung Truc ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.
It’s 1,5km long, from Yen Phu gate, Thanh Nien downhill, runs along Red River’s dike to Hang Dau street.

Yen Phu street, Yen Phu ward, Tay Ho district, Hanoi, Vietnam.
It’s 650m long, from Nghi Tam junction to Yen Phu downhill, connects to Yen Phu road. This road runs among Yen Phu ancient village.

Yen Phu Road, Hanoi

Yen Phu Road, Hanoi